Važniji telefoni

 

KUČEVO - VAŽNI TELEFONI

POZIVNI BROJ ZA SRBIJU

+381

POZIVNI BROJ ZA KUČEVO

012

POLICIJSKA STANICA

192

852-504

DOM ZDRAVLJA „DR BOŠKO VREBALOV“

194

852-108

ВАVATROGASNA SLUŽBA

193

 

OPŠTINSKA UPRAVA KUČEVO

852-141

852-142

APOTEKA

852-147

CENTAR ZA KULTURU „VELJKO DUGOŠEVIĆ“

852-466

850-466

BIBLIOTEKA „NIKOLA SIKIMIĆ MAKSIM“

850-467

TURISTIČKA ORGANIZACIJA KUČEVO

850-666   850-850

AUTOBUSKA STANICA KUČEVO

852-163

ŽELEZNIČKA STANICA KUČEVO

852-513

HOTEL „RUDNIK“

852-266

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

852-138

DIREKCIJA ZA IZGRADNJU NASELJA

852-558

PREDŠKOLSKA USTANOVA „LANE“

852-366

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

852-369

OSNOVNA ŠKOLA „UGRIN BRANKOVIĆ“ KUČEVO

850-131

852-501

EKONOMSKO TRGOVINSKA I MAŠINSKA ŠKOLA

851-749

852-712